Bijlage I.
bij het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, bedoeld in artikel 12 van dit besluit


Minimumbemanning van motorschepen, duwboten, hechte samenstellen en passagiersschepen

Tabel 1. Minimumbemanning van motorschepen en duwboten

Groepen naar lengte van het schip in m Bemannings-leden Aantal bemanningsleden bij exploitatiewijze
    dagvaart semi-continuvaart continuvaart
1 L <= 70 schipper 1 2 2  
  stuurman - - -  
  volmatroos - - -  
  matroos 1 - 1  
  lichtmatroos - - 13[1]  
           
2 L > 70 schipper 1 2 2  
L <= 86 stuurman - - -  
  volmatroos 1 - -  
  matroos - - 2  
  lichtmatroos - 12[2] -  
           
        of
3 L > 86 schipper 1 2 2 2
  stuurman 1 - 1 15[3]
  volmatroos - - - -
  matroos 11[4] 1 24[5] 1
  lichtmatroos - 1 - -

Tabel 2. Minimumbemanning van hechte samenstellen

Groepen Bemanningsleden Aantal bemanningsleden bij exploitatiewijze
             
      dagvaart semi-continuvaart continuvaart
          of  
1 - duwboot met 1 schipper 1 2 2 2
   duwbak stuurman 16[6] - 1 15[7]
  - hecht  samenstel met matroos 11[8] 1 24[9]3[10] 1
   L <= 116,5 m lichtmatroos - 1 - -
    B <= 15 m machinist of matroosmotordrijver - - - -
          of  
2 - duwboot met 2 schipper 1 2 2 2
   duwbakken stuurman 1 - 1 15[11]
  - motorschip  met matroos 1 2 2 2
   1 duwbak lichtmatroos 1 1 - -
    machinist of matroosmotordrijver - - 1 -
          of  
3 - duwboot met 3 schipper 1 2 2 2
   of 4 duwbak  ken stuurman 1 - 1 15[12]
  - motorschip matroos 2 2 2 2
   met 2 of 3  duwbakken lichtmatroosmachinist of matroosmotordrijver - 1 1 1 12[13] 1 - 1
          of  
4 - duwboot met schipper 1 2 2 2
   meer dan 4 stuurman 1 - 1 15[14]
   duwbakken matroos 3 3 3 3
    lichtmatroos - 12[15] 12[16] -
    machinist of matroosmotordrijver 1 1 1 1


In deze tabel omvat de term duwbak ook motorschepen en sleepschepen.
De groepen 2 tot en met 4 zijn van toepassing voor zover de bedoelde hechte samenstellen niet onder groep 1 vallen.
Voor duwbakken in groep 2 wordt de volgende maatstaf gehanteerd: In plaats van met 2 duwbakken mag ook gevaren worden met meerdere duwbakken of pontons voor zover de totale lengte daarvan niet meer bedraagt dan 153 meter en de totale breedte niet meer dan 11,4 meter dan wel de totale lengte daarvan niet meer bedraagt dan 76,5 meter en de totale breedte niet meer dan 22,8 meter.

Tabel 3a. Minimumbemanning van passagiersschepen: schepen geëxploiteerd voor dagtochten

Groepen naar toegestane aantal passagiers Bemanningsleden Aantal bemanningsleden bij exploitatiewijze
      dagvaart semi-continuvaart continuvaart
1 tot en met 75 schipper 1 2 2
  personen stuurman - - -
    volmatroos - - -
    matroos 1 1 2
    lichtmatroos - - -
    machinist - - -
    matroos-motordrijver - - -
           
2 van 76 tot en met schipper 1 2 2
  250 personen stuurman - - -
    volmatroos - - -
    matroos - - 1
    lichtmatroos - 12[17] 12[18]
    machinist - - -
    matroos-motordrijver 11[19] 1 1
           
3 van 251 tot en met schipper 1 2 3
  600 personen stuurman - - -
    volmatroos 1 - -
    matroos - 1 1
    lichtmatroos - - -
    machinist - - -
    matroos-motordrijver 11[20] 1 1
           
4 van 601 tot en met schipper 1 2 3
  1000 personen stuurman 1 - -
    volmatroos - - -
    matroos 1 2 2
    lichtmatroos 1 - -
    machinist - 1 1
    matroos-motordrijver 1 - -
           
5 van 1001 tot en met schipper 2 2 3
  2000 personen stuurman - - -
    volmatroos - - -
    matroos 31[21] 3 3
    lichtmatroos - 12[22] 12[23]
    machinist 1 1 1
    matroos-motordrijver - - -
           
6 meer dan 2000 schipper 2 2 3
  personen stuurman - - -
    volmatroos - - -
    matroos 31[24] 4 4
    lichtmatroos 1 - 12[25]
    machinist 1 1 1
    matroos-motordrijver - - -
           
7 stoomschepen voor schipper 2 2 3
  1000 tot en met stuurman - - -
  2000 personen volmatroos - - -
    matroos 31[26] 3 3
    lichtmatroos - 12[27] 12[28]
    machinist 3 3 3
    matroos-motordrijver - - -


Tabel 3b. Schepen met slaapruimten: exploitatie als hotelschip

Groepsindeling naar het aantal bedden Bemanningsleden Aantal bemanningsleden bij exploitatiewijze
      dagvaart semi-continuvaart continuvaart
1 tot en met 50 schipper 1 2 3
  bedden stuurman - - -
    volmatroos 1 - -
    matroos - 1 1
    lichtmatroos - - -
    machinist - - -
    matroos-motordrijver 11[29] 1 1
           
2 van 51 tot en met schipper 1 2 3
  100 bedden stuurman 1 - -
    volmatroos - - -
    matroos 1 1 1
    lichtmatroos - - -
    machinist - 1 1
    matroos-motordrijver 1 - -
           
3 meer dan 100 schipper 1 2 3
  bedden stuurman 1 - -
    volmatroos - - -
    matroos 22[30] 3 3
    lichtmatroos - - -
    machinist 1 1 1
    matroos-motordrijver - - -


Tabel 4. Minimumbemanning van veerboten

Groepen naar toegestane aantal passagiers Bemanningsleden Aantal bemanningsleden naar toegestane aantal passagiers
1 max. 300 passagiers schipper 1
    stuurman 1
    1e machinist 1
    2e machinist1[31] 1
    matroos 1
    lichtmatroos  
       
2 max. 600 passagiers schipper 1
    stuurman 1
    1e machinist 1
    2e machinistN1[32] 1
    matroos 1
    lichtmatroos 1
       
3 max. 900 passagiers schipper 1
    stuurman 1
    1e machinist 1
    2e machinist1[33] 1
    matroos 1
    lichtmatroos 2
       
4 max. 1200 passagiers schipper 1
    stuurman 1
    1e machinist 1
    2e machinist1[34] 1
    matroos 1
    lichtmatroos 3
       
5 max. 1500 passagiers schipper 1
    stuurman 1
    1e machinist 1
    2e machinist1[35] 1
    matroos 1
    lichtmatroos 4
       
6 max. 1750 passagiers schipper 1
    stuurman 1
    1e machinist 1
    2e machinist1[36] 1
    matroos 1
    lichtmatroos 5


Indien zonder passagiers gevaren wordt kan volstaan worden met een schipper, een stuurman, een 1e machinist en een 2e machinist 1[37]


[1] De lichtmatroos is ten minste 18 jaar.
[2] De lichtmatroos is ten minste 18 jaar. Hij mag worden vervangen door twee lichtmatrozen, van wie ten minste één voor het tweede jaar als lichtmatroos werkzaam is.
[3] De stuurman bezit de bekwaamheid van schipper als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onderdeel a.
[4] De matroos mag worden vervangen door 2 lichtmatrozen, van wie ten minste één voor het tweede jaar als lichtmatroos werkzaam is.
[5] Eén van de matrozen mag worden vervangen door een lichtmatroos van ten minste 18 jaar die voor het tweede jaar als lichtmatroos werkzaam is.
[6] Bij een hecht samenstel van twee motorschepen, elk met een lengte van minder dan 40 meter en een breedte van minder dan 6 meter, kan de stuurman door een matroos worden vervangen.
[7] De stuurman bezit de bekwaamheid van schipper als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onderdeel a.
[8] De matroos kan worden vervangen door 2 lichtmatrozen, van wie ten minste één voor het tweede jaar als zodanig werkzaam is.
[9] Eén van de matrozen kan worden vervangen door een lichtmatroos van ten minste 18 jaar die ten minste voor het tweede jaar als zodanig werkzaam is.
[10] Eén van de matrozen kan worden vervangen door een machinist of een matroos-motordrijver.
[11] De stuurman bezit de bekwaamheid van schipper als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onderdeel a.
[12] De stuurman bezit de bekwaamheid van schipper als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onderdeel a.
[13] De lichtmatroos is ten minste 18 jaar. Hij kan worden vervangen door een kok of een ander niet-nautisch bemanningslid.
[14] De stuurman bezit de bekwaamheid van schipper als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onderdeel a.
[15] De lichtmatroos is ten minste 18 jaar. Hij kan worden vervangen door een kok of een ander niet-nautisch bemanningslid.
[16] De lichtmatroos is ten minste 18 jaar. Hij kan worden vervangen door een kok of een ander niet-nautisch bemanningslid.
[17] De lichtmatroos is ten minste 18 jaar.
[18] De lichtmatroos is ten minste 18 jaar.
[19] Eén matroos-motordrijver of matroos kan worden vervangen door 2 lichtmatrozen, van wie ten minste één tenminste 18 jaar is en voor het tweede jaar als zodanig werkzaam is.
[20] Eén matroos-motordrijver of matroos kan worden vervangen door 2 lichtmatrozen, van wie ten minste één tenminste 18 jaar is en voor het tweede jaar als zodanig werkzaam is.
[21] Eén matroos-motordrijver of matroos kan worden vervangen door 2 lichtmatrozen, van wie ten minste één tenminste 18 jaar is en voor het tweede jaar als zodanig werkzaam is.
[22] De lichtmatroos is ten minste 18 jaar.
[23] De lichtmatroos is ten minste 18 jaar.
[24] Eén matroos-motordrijver of matroos kan worden vervangen door 2 lichtmatrozen, van wie ten minste één tenminste 18 jaar is en voor het tweede jaar als zodanig werkzaam is.
[25] De lichtmatroos is ten minste 18 jaar.
[26] Eén matroos-motordrijver of matroos kan worden vervangen door 2 lichtmatrozen, van wie ten minste één tenminste 18 jaar is en voor het tweede jaar als zodanig werkzaam is.
[27] De lichtmatroos is ten minste 18 jaar.
[28] De lichtmatroos is ten minste 18 jaar.
[29] Op schepen die zijn bedoeld om voornamelijk zeilend te varen kan de matroos-motordrijver worden vervangen door een matroos.
[30] Eén matroos kan worden vervangen door 2 lichtmatrozen, van wie één ten minste 18 jaar is en voor het tweede jaar als zodanig werkzaam is.
[31] De 2e machinist kan vervallen indien er sprake is van een eenmansbediening met betrekking tot de voortstuwingsmiddelen en stuurinrichting.
[32] De 2e machinist kan vervallen indien er sprake is van een eenmansbediening met betrekking tot de voortstuwingsmiddelen en stuurinrichting.
[33] De 2e machinist kan vervallen indien er sprake is van een eenmansbediening met betrekking tot de voortstuwingsmiddelen en stuurinrichting.
[34] De 2e machinist kan vervallen indien er sprake is van een eenmansbediening met betrekking tot de voortstuwingsmiddelen en stuurinrichting.
[35] De 2e machinist kan vervallen indien er sprake is van een eenmansbediening met betrekking tot de voortstuwingsmiddelen en stuurinrichting.
[36] De 2e machinist kan vervallen indien er sprake is van een eenmansbediening met betrekking tot de voortstuwingsmiddelen en stuurinrichting.
[37] De 2e machinist kan vervallen indien er sprake is van een eenmansbediening met betrekking tot de voortstuwingsmiddelen en stuurinrichting.
 
 

Bijlage II


[Vervallen.]
 
 

Bijlage III.
bij het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, bedoeld in artikel 25, onderdeel a, van dit besluit


[Vervallen.]
 
 

Bijlage IV.
bij het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, bedoeld in artikel 30, onderdeel a, van dit besluit


Model van een officiële verklaring bij diploma's.

OFFICIËLE VERKLARING BIJ HET DIPLOMA

(Stempel van het bevoegde gezag) (Land)

Afgegeven krachtens de bepalingen van het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978

De Regering van (naam) verklaart *
De ondergetekende verklaart

Dat dit Diploma/Diploma nr. ................** is afgegeven aan: .....................................(volledige naam van de betrokkene), die blijk heeft gegeven de vereiste bekwaamheid te bezitten overeenkomstig de bepalingen van Voorschrift ........... van het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978, als ............................... *** uitsluitend onder de volgende beperkingen:
Hier beperkingen, of «geen» invullen, al naar van toepassing is.........................................................

Datum van afgifte van deze officiële verklaring: ....................
(Stempel van het bevoegde gezag) Ondertekening: .................................
(Naam en handtekening van de bevoegde functionaris)

Geboortedatum van de houder van het Diploma  ....................

Handtekening van de houder van het Diploma  ....................

* Eén van deze beide regels gebruiken.
** Doorhalen wat niet van toepassing is.
*** Klasse of categorie van het Diploma volgens het Verdrag invullen.