nl
 

Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk

 
  Bijlage Art.88.
Uitzonderingen van scheepvaartrechten