binnenvaartwetten  
Titel
26 MAART 1998. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de vrachten en huurprijzen van toepassing op de door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart gesloten bevrachtings- of huurcontracten met betrekking tot het vervoer of de opslag van goederen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-04-1998 en tekstbijwerking tot 28-07-1998)

Bron : VERKEERSWEZEN
Publicatie : 01-04-1998
Inwerkingtreding : 01-04-1998
Opheffing : 30-11-1998
Dossiernummer : 1998-03-26/33
Tekst
(opgeheven) <KB 1998-07-20/32, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 30-11-1998>
Wijziging(en)
------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------
BEELD :
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-1998 GEPUBL. OP 28-07-1998