binnenvaartwetten  
Titel
16 MEI 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 1981 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de contracten voor het vervoer per binnentankschip van ruwe aardoliŽn en vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn dienen te voldoen.

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 02-07-1998
Inwerkingtreding : 01-06-1998    ***    01-01-1998 (ART. 1)
Dossiernummer : 1998-05-16/30
Inhoudstafel
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N1
Tekst
Artikel 1. In artikel 8 van het ministerieel besluit van 30 juli 1981 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de contracten voor het vervoer per binnentankschip van ruwe aardoliŽn en vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn dienen te voldoen, gewijzigd bij de ministeriŽle besluiten van 29 juni 1982, 27 juni 1983, 11 juli 1984, 11 december 1984, 24 september 1987, 24 maart 1988, 7 april 1989, 30 maart 1990, 12 maart 1991, 30 maart 1992, 1 september 1993, 31 maart 1994, 27 december 1994, 16 februari 1996 en 18 december 1996 wordt de vermelding "31 december 1997" vervangen door de vermelding "31 december 1998".
  Art. 2. Bijlage II van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.
  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 1998 met uitzondering van artikel 1 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1998.
  Brussel, 16 mei 1998.
  M. DAERDEN
  BIJLAGE.
  Art. N1. Bijlage 1. Bodemtarieven en laad- en lostijden voor het vervoer van ruwe aardoliŽn en vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn per tankschip in het Belgische binnenvaartverkeer.
  A. Bodemtarieven
  1. Laadplaats
  1.1. Antwerpen
  Bestemmingen:
  1.1.1. Albertkanaal

                            Vrachtprijzen per ton
  Merksem                                                            62
  Oelegem                                                            73
  Herentals                                                          88
  Olen                                                               88
  Geel                                                               97
  Tessenderlo                                                       100
  Kwaadmechelen                                                     100
  Hasselt                                                           106
  Luik                                                              155
  Engis (Les Awirs)                                                 174
  Sauheid                                                           184
  Hoei                                                              184
  Andenne                                                           223
  Namen                                                             296
  Givet                                                             407
       
  1.1.2. Schelde
       
  Hemiksem                                                           69
  Gent                                                               90
  Baasrode                                                           97
  Dendermonde                                                       114
  Wetteren                                                          145
       
  1.1.3. Kanaal van Brussel
       
  Ruisbroek                                                          97
  Sauvegarde                                                         97
  Willebroek                                                         97
  Brussel                                                           116
  Anderlecht                                                        135
  Ruisbroek                                                         145
  Drogenbos                                                         145
  Klabbeek                                                          165
  Tubize                                                            165
  Feluy                                                             184
  Gosselies                                                         233
  Roux                                                              241
  Charleroi                                                         270
       
  1.1.4. Samber
       
                             Vrachtprijzen per ton
       
  Farciennes                                                        284
  Moustier                                                          297
  Auvelais
       
  1.1.5. Kleine kanalen
       
  Zwijnaarde                                                        135
  Oudenaarde                                                        252
  Ruien                                                             262
  Escanaffles                                                       271
  Doornik                                                           292
  Antoing                                                           300
  Schoten                                                            97
  Olen (Kempen)                                                      99
  Sint-Lenaarts                                                     196
  Beerse                                                            204
  Rijkevorsel                                                       204
  Mol-Gompel                                                        204
  Mol-Donk                                                          204
  Balen-Neet                                                        223
  Balen-Wezel                                                       214
  Neerpelt                                                          204
  Overpelt                                                          204
  Walem                                                             175
  Duffel                                                            175
  Leuven                                                            184
  Izegem                                                            300
  Roeselare                                                         311
  Charleroi                                                         311
  Tertre                                                            319
  Ville-sur-Haine                                                   331
  Obourg                                                            331
  Baudour                                                           331
  Lovendegem                                                        135
  Aalst onder de sluis                                              165
  Aalst boven de sluis                                              175
  Okegem                                                            196
  Ninove                                                            204
  Overboelare                                                       241
  Eeklo                                                             241
  Brugge                                                            271
  Oostende                                                          292
  Zeebrugge                                                         292
  Harelbeke                                                         292
  Aat                                                               311
  Zwevegem                                                          349
       
  1.2. Gent
       
                          Vrachtprijzen per ton
       
  Bestemmingen:
       
  Antwerpen                                                          90
  Brussel                                                           202
  Luik                                                              200
       
  1.3. Feluy
       
                          Vrachtprijzen per ton
       
  Bestemming
       
  Wandre                                                            272
       
  2. Vletwerk
       
                          Vrachtprijzen per ton
       
  Dokken                                                             44
  Rede                                                               53
       
  3. Bunkeringen
       
  Haven van Antwerpen en Gent:  Ladingen                       Werk-                       Zater-,
                                 dagen                       zon- en
                                                           Feestdagen
       
  0 - 12 t                       134 BF                       162 BF
  (min. 100 t)
       
  121-400 t                      100 BEF                      121 BEF
  (min. 200 t)
       
  401-600 t                       89 BEF                      105 BEF
       
  601-1 000 t                     88 BEF                      104 BEF
       
  1 000 t en meer                 87 BEF                      100 BEF
       
  4. Estuaire vaart
       
                            Vrachtprijzen per ton
       
  Laadplaats: Antwerpen of Gent
       
  Bestemmingen:
       
  Oostende                                                          172
  Zeebrugge (Pier)                                                  143
  Zeebrugge (binnen)                                                154
  Brugge                                                            163


  B. Laad- en Lostijden
  Het geheel van de laad- en lostijden bedraagt 24 uren, berekend volgens de openingsuren van de laad- en de losplaatsen.
  Zo het wordt overschreden, is een toeslag verschuldigd in verhouding tot de duur waarmee deze tijd wordt overschreden. Voor 24 uur beloopt het bedrag van de toeslag 29 BEF per ijkton.
  Een toeslag van 9 BEF per ton is verschuldigd op het ingeladen gewicht:
  - indien er meer dan ťťn laad- of losplaats is;
  - ingeval van laden in een zeeschip of van lossen uit een zeeschip.
Aanhef
   De Minister van Vervoer,
   Gelet op het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 december 1968, houdende omwerking van het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, geÔnterpreteerd en gewijzigd bij de wet van 7 september 1979 en gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 173 van 30 december 1982, inzonderheid op artikel 2bis van dit statuut;
   Gelet op het ministerieel besluit van 30 juli 1981 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de contracten voor het vervoer per binnentankschip van ruwe aardoliŽn en vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn dienen te voldoen, gewijzigd bij de ministeriŽle besluiten van 29 juni 1982, 27 juni 1983, 11 juli 1984, 11 december 1984, 24 september 1987, 24 maart 1988, 7 april 1989, 30 maart 1990, 12 maart 1991, 30 maart 1992, 1 september 1993, 31 maart 1994, 27 december 1994, 16 februari 1996 en 18 december 1996;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989 en bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de reglementering ingevoerd bij ministerieel besluit van 30 juli 1981 dringend dient te worden verlengd ten einde de continuÔteit te waarborgen van een minimumrendabiliteitsdrempel voor de uitbaters van tankschepen gebruikt voor het vervoer van ruwe aardoliŽn, vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn,
   Besluit: