binnenvaartwetten  
Titel
28 OKTOBER 1996. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de schepen die gebruikt worden voor het vervoer van eigen goederen vrijgesteld zijn van de tussenkomst van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 22-11-1996 en tekstbijwerking tot 28-07-1998)

Bron : VERKEERSWEZEN
Publicatie : 22-11-1996
Inwerkingtreding : 22-11-1996
Opheffing : 30-11-1998
Dossiernummer : 1996-10-28/41
Tekst
(opgeheven) <KB 1998-07-20/32, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 30-11-1998>
Wijziging(en)
--------------------------------------OPGEHEVEN DOOR-----------------------------------------
BEELD :
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-1998 GEPUBL. OP 28-07-1998