binnenvaartwetten  
Titel
18 DECEMBER 1996. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 1981 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de contracten voor het vervoer per binnentankschip van ruwe aardoliŽn en vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn dienen te voldoen.

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 28-02-1997
Inwerkingtreding : 01-01-1997
Dossiernummer : 1996-12-18/35
Inhoudstafel
Art. 1-4
BIJLAGE
Art. N1
Tekst
Artikel 1. Artikel 4 van het ministerieel besluit van 30 juli 1981 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de contracten voor het vervoer per binnentankschip van ruwe aardoliŽn en vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn dienen te voldoen, gewijzigd door de ministeriŽle besluiten van 29 juni 1982, 27 juni 1983, 11 juli 1984, 11 december 1984, 24 september 1987, 24 maart 1988, 7 april 1989, 30 maart 1990, 12 maart 1991, 30 maart 1992, 1 september 1993, 31 maart 1994, 27 december 1994 en 16 februari 1996 wordt vervangen door de volgende bepaling:
  "Art. 4. De minimumtarieven en de toeslagen voor overschrijdingen van laaden lostijden bedoeld in dit besluit, zijn gebaseerd op de exploitatiekosten op 31 maart 1996, waarbij voor elk van de samenstellende delen van de prijs, rekening gehouden werd met de volgende verhoudingen:

  - brandstof                                     5 %
  - loonkost                                     52 %
  - onderhoud                                    23 %
  - verzekeringen                                 9 %
  - vaarkosten                                    4 %
  - financiele lasten                             2 %
  - administratiekosten                           5 %


  Art. 2. In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt de vermelding "31 maart 1997" vervangen door de vermelding "31 december 1997".
  Art. 3. Bijlage II van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.
  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1997.
  Brussel 18 december 1996.
  M. DAERDEN
  BIJLAGE
  Art. N1. Bijlage 1. - Bodemtarieven en laad- en lostijden voor het vervoer van ruwe aardoliŽn en vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn per tankschip in het Belgisch binnenvaartverkeer.
  A. Bodemtarieven.1. Laadplaats.1.1. Antwerpen.
  Bestemmingen:
  1.1.1. Albertkanaal.

  Vrachtprijzen per ton
  Merksem                61
  Oelegem                71
  Herentals              86
  Olen                   86
  Geel                   95
  Tessenderlo            98
  Kwaadmechelen          98
  Hasselt               104
  Luik                  151
  Engis (Les Awirs)     170
  Sauheid               180
  Huy                   180
  Andenne               218
  Namen                 289
  Givet                 397


  1.1.2. Schelde

  Hemiksem               67
  Gent                   88
  Baasrode               95
  Dendermonde           111
  Wetteren              142


  1.1.3. Kanaal van Brussel

  Ruisbroek              95
  Sauvegarde             95
  Willebroek             95
  Brussel               113
  Anderlecht            132
  Ruisbroek             142
  Drogenbos             142
  Klabbeek              161
  Tubize                161
  Feluy                 180
  Gosselies             228
  Roux                  238
  Charleroi             264


  1.1.4. Samber

  Vrachtprijzen per ton
       
  Farciennes            277
  Moustier
                        290
  Auvelais


  1.1.5. Kleine kanalen

  Zwijnaarde                         132
  Oudenaarde                         246
  Ruien                              256
  Escanaffles                        265
  Doornik                            285
  Antoing                            293
  Schoten                             95
  Olen (Kempen)                       97
  Sint-Lenaarts                      191
  Beerse                             199
  Rijkevorsel                        199
  Mol-Gompel                         199
  Mol-Donk                           199
  Balen-Neet                         218
  Balen-Wezel                        209
  Neerpelt                           199
  Overpelt                           199
  Walem                              171
  Duffel                             171
  Leuven                             180
  Izegem                             293
  Roeselare                          304
  Charleroi                          304
  Tertre                             312
  Ville-sur-Haine                    323
  Obourg                             323
  Baudour                            323
  Lovendegem                         132
  Aalst onder de sluis               161
  Aalst boven de sluis               171
  Okegem                             191
  Ninove                             199
  Overboelare                        235
  Eeklo                              235
  Brugge                             265
  Oostende                           285
  Zeebrugge                          285
  Harelbeke                          285
  Aat                                304
  Zwevegem                           341


  1.2. Gent

  Vrachtprijzen per ton
       
  Bestemmingen:
       
  Antwerpen                           88
  Brussel                            197
  Luik                               195


  1.3. Feluy

  Bestemming:
       
  Wandre                             266


  2. Vletwerk

  Vrachtprijzen per ton
       
  Dokken                              43
  Rede                                52


  3. Bunkeringen
  Haven van Antwerpen en Gent

  Ladingen                         Werkdagen             Zaterdag, zon- en
                                                             feestdagen
       
   0-120 t (min. 100 t)             131 BEF                   158 BEF
       
  121-400 t (min. 200 t)             98 BEF                   118 BEF
       
     401-600 t                       87 BEF                   103 BEF
       
    601-1000 t                       86 BEF                   102 BEF
       
   1000 t en meer                    85 BEF                    98 BEF

; 4. Estuaire vaart

  Vrachtprijzen per ton
       
  Laadplaats: Antwerpen of Gent
       
  Bestemmingen:
       
  Oostende                           168
  Zeebrugge (Pier)                   140
  Zeebrugge (binnenland)             150
  Brugge                             159


  B. Laad- en lostijden
  Het geheel van de laad- en lostijden bedraagt 24 uren, berekend volgens de openingsuren van de laad- en de losplaatsen.
  Zo het wordt overschreden, is een toeslag verschuldigd in verhouding tot de duur waarmee deze tijd wordt overschreden. Voor 24 uur beloopt het bedrag van de toeslag 28 BEF per ijkton.
  Een toeslag van 9 BEF per ton is verschuldigd op het ingeladen gewicht:
  - indien er meer dan ťťn laad- of losplaats is;
  - in geval van laden in een zeeschip of van lossen uit een zeeschip.
  Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 18 december 1996.
  De Minister van Vervoer,
  M. DAERDEN
Aanhef
   De Minister van Vervoer,
   Gelet op het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 december 1968, houdende omwerking van het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, geÔnterpreteerd en gewijzigd bij de wet van 7 september 1979 en gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 173 van 30 december 1982, inzonderheid op artikel 2bis van dit statuut;
   Gelet op het ministerieel besluit van 30 juli 1981 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de contracten voor het vervoer per binnentankschip van ruwe aardoliŽn en vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn dienen te voldoen, gewijzigd bij de ministeriŽle besluiten van 29 juni 1982, 27 juni 1983, 11 juli 1984, 11 december 1984, 24 september 1987, 24 maart 1988, 7 april 1989, 30 maart 1990, 12 maart 1991, 30 maart 1992, 1 september 1993, 31 maart 1994, 27 december 1994 en 16 februari 1996;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de reglementering ingevoerd bij ministerieel besluit van 30 juli 1981 dringend dient te worden aangepast aan de evolutie opgetreden in de exploitatiekosten, ten einde een minimumrendabiliteitsdrempel te waarborgen voor de uitbaters van tankschepen gebruikt voor het vervoer van ruwe aardoliŽn, vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn,
   Besluit: