Om de functie te kunnen gebruiken, die aan dit symbool is verbonden, moet u GoogleEarth op uw systeem hebben geïnstalleerd. U vindt dan binnen het GoogleEarth programma de gemarkeerde plaatsen respectievelijk havens.
Voor betere overzichtelijkheid is het aangeraden om (links op het GE-beeldscherm) alle onder "niveau's" getoonde keuzes voor markeringen uit te schakelen.

Um die Funktion gebrauchen zu können, die mit diesem Symbol verbunden ist, müssen Sie GoogleEarth auf ihrem Rechner installiert haben. Sie finden dann die markierten Orte, bzw. Häfen innerhalb des GE-Kartensystems.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit empfehlen wir Ihnen, alle anderen Markierungen, die auf dem Bildschirm von GoogleEarth links unter "Ebenen" evtl. aktiviert sind, auszuschalten.

To be able to use the functions connected with this symbol you must install GoogleEarth first. You'll find the respective places / ports marked within the GoogleEarth set of maps.
For reasons of clarity we recommend to switch off all other markings which may be activated in the GoogleEarth "levels"-windows